Platzhalter

ViaCat

Your search engine for books and electronic media

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Proceed order?

Export
Filter
 • Polish  (47,025)
Data source
Document type
Publication period
Language
 • 1
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Panstwowe Wydawn. Naukowe | Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; 1.1965 -
  Title: Prace Wydziału Nauk Humanistycznych; Seria B
  Author statement: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Humanistycznych
  Publisher: Warszawa : Panstwowe Wydawn. Naukowe , Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Publication date: 1965-
  Published volumes: 1.1965 -
  ISSN: 0068-4570
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Subject headings: Monografische Reihe
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Online Resource
  Online Resource
  Wrocław : Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Biuro Rady Miejskiej Wrocławia ; Nr 1 (2016)-
  Title: Miasto. Pamięć i przyszłość
  Persons / Institutions: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
  Publisher: Wrocław : Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
  Publication date: 2016-
  Published volumes: Nr 1 (2016)-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2543-621X
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Miasto. Pamięć i przyszłość Druck-Ausgabe
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Online Resource
  Online Resource
  Chełm ; 1.1995 -
  Title: Rocznik Chełmski
  Publisher: Chełm
  Publication date: 1995-
  Published volumes: 1.1995 -
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 1425-6665
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Druckausg. Rocznik Chełmski
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift ; Chełm ; Zeitschrift ; Chełm ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Online Resource
  Online Resource
  Torun : Univ. ; 1.1983 -
  Title: Ordines militares
  Persons / Institutions: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Colloquia Torunensia Historica
  Publisher: Torun : Univ.
  Publication date: 1983-
  Published volumes: 1.1983 -
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 0867-2008 , 0867-2008
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Druckausg. Ordines militares
  Internet link: kostenfrei
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Monografische Reihe
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Poznań : Wydawnictwo Poznańskie ; 1.1966(1967) -
  Title: Studia historiae oeconomicae
  Persons / Institutions: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
  Publication date: 1967-
  Published volumes: 1.1966(1967) -
  ISSN: 0081-6485 , 2353-7515
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Additional edition: Online-Ausg. Studia historiae oeconomicae
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław ; 1.1962 -
  Title: Biblioteka pisarzów polskich; Seria A, liryka średniowieczna
  Publisher: Wrocław
  Publication date: 1962-
  Published volumes: 1.1962 -
  ISSN: 0519-8631
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: Vorg.: Biblioteka pisarzów polskich
  Subject headings: Monografische Reihe
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław : Wydawnictwo Uniw. Wroclawskiego ; 1.1974 -
  Title: Studia linguistica
  Persons / Institutions: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta , Uniwersytet Wrocławski
  Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniw. Wroclawskiego
  Publication date: 1974-
  Published volumes: 1.1974 -
  Physical description: 24 cm
  ISSN: 0137-1169 , 0239-6661
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Bis 2000 als Schriftenreihe; ersch. unregelmäßig
  Relation(s): 1=197; 2=235; 3=328; 4=391; 5=466; 6=508; 7=566; 8=645; 9=777; 10=905; 11=939; 12=958 von Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1962-1988
  Relation(s): 13=1063; 14=1200; 15=1302; 16=1455; 17=1840; 18=1948; 19=2118; 20=2296; 21=2382; 22=2552; 23=2604; 24=2743; 25=2907; 26=3075; 27=3160; 28=3196; 29=3301; 30=3377; 31=3464; 32=3551; 33=3629 von Uniwersytet Wrocławski Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1989-
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego ; 1.1956 -
  Title: Prace literackie
  Persons / Institutions: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta , Uniwersytet Wrocławski
  Publisher: Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego
  Publication date: 1956-
  Published volumes: 1.1956 -
  ISSN: 0079-4767 , 0239-6661
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Relation(s): 1=2; 2=32 von Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Zeszyty naukowe / A. Seria A, Nauki społeczne / Uniwersytet Wrocławski Im. Bolesława Bieruta Warszawa [u.a.] : Państw. Wydawn. Nauk, 1955-1961
  Relation(s): 3=1; 4=2; 5=13; 6=30; 7=40; 8=55; 9=67; 10=95; 11/12=131; 13=150; 14=177; 15=200; 16=240; 17=298; 18=298[i.e.374]; 19=418; 20=457; 21=507; 22=547; 23=661; 24=710; 25=794; 26=878; 27=985 von Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1962-1988
  Relation(s): 28=1083; 29=1166; 30=1298; 31=1368; 32=1459; 33=1601; 34=1741; 35=1946; 36=2011; 37=2200; 38=2239; 39=2297; 40=2344; 41=2408; 42=2520; 43=2584; 44=2659; 45=2779; 46=2908; 47=2998; 48=3094; 49=3190; 50=3267; 51=3390; 52=3470; 53=3526; 54=3633 von Uniwersytet Wrocławski Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1989-
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift ; Literatur ; Polnisch ; Zeitschrift ; Polnisch ; Literatur ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Title: Prace polonistyczne
  Persons / Institutions: Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii , Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza Oddział (Lodz)
  Publisher: Łódź [u.a.] : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich
  Publication date: 1937-
  Published volumes: [1.]1937; 2.1938 -
  ISSN: 0079-4791
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Index 1/41.1937/85 in: 43.1987
  Additional edition: Online-Ausg. Prace polonistyczne
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Wydawn. IBL | We Lwowie : z Drukarni Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich | Lwów : Nakładem Tow. Literackiego Im. Adama Mickiewicza | Wrocław : Tow. Przyjłaciól Polonistyki | Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich ; 1.1902 -
  Title: Pamie̜tnik literacki : czasopismo kwartalne poświe̜cone historii i krytyce literatury Polskiej
  Persons / Institutions: Instytut Badań Literackich (Warschau)
  Publisher: Warszawa : Wydawn. IBL , We Lwowie : z Drukarni Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich , Lwów : Nakładem Tow. Literackiego Im. Adama Mickiewicza , Wrocław : Tow. Przyjłaciól Polonistyki , Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich
  Publication date: 1902-
  Published volumes: 1.1902 -
  ISSN: 0031-0514
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: Vorg.: Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza Pamie̜tnik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewcza
  Notes: Index 36/53.1946/62 in: 55.1964,Dodatek; 54/73.1963/82 in: 76.1985,1
  Relation(s): Beil.: Bibliografia literacka
  Relation(s): Beil.: Bibliografia historji literatury i krytyki literackiej polskiej
  Relation(s): Supplement Przegla̜d bibliograficzny
  Additional edition: Online-Ausg. Pamie̜tnik literacki
  Additional edition: Online-Ausg. Pamie̜tnik literacki
  RVK-Classification:
  Subject headings: Literatur ; Polnisch ; Zeitschrift ; Zeitschrift ; Polnisch ; Literatur ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  Title: Lingua Posnaniensis : czasopismo poświe̜cone je̜zykoznawstwu porównawczemu i ogólnemu
  Persons / Institutions: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Filologiczna , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Językoznawcza
  Publisher: Poznań : PTPN
  Publication date: 1949-
  Published volumes: 1.1949 -
  ISSN: 0079-4740
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Komisja Filogiczna
  Notes: Ersch. ab 2010 2x jährl. , Text mehrsprachig
  Additional edition: Online-Ausg. Lingua Posnaniensis
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift ; Linguistik ; Zeitschrift ; Linguistik ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  Title: Zagadnienia rodzajów literackich : = The problems of literary geners = Les problèmes des genres litteraires
  Persons / Institutions: Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii
  Publisher: Łódź
  Publication date: 1958-
  Published volumes: 1.1958=Zes. 1 -
  ISSN: 0084-4446
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish , Russian , French
  Notes: Russ. Nebent. in ant. u. kyrill. Schr. , Index 1/25.1958/82 in: 25.1982,3; 1/50=1/100.1958/2007 in: 51.2008
  Additional edition: Online-Ausg. Zagadnienia rodzajów literackich
  RVK-Classification:
  RVK-Classification:
  Subject headings: Literaturgattung ; Zeitschrift ; Gattungstheorie ; Zeitschrift ; Literaturgattung ; Zeitschrift ; Gattungstheorie ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Poznań ; 1.1971 -
  Title: Studia romanica Posnaniensia
  Persons / Institutions: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Publisher: Poznań
  Publication date: 1971-
  Published volumes: 1.1971 -
  ISSN: 0137-2475
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Additional edition: Online-Ausg. Studia romanica Posnaniensia
  RVK-Classification:
  Subject headings: Romanische Sprachen ; Literatur ; Zeitschrift ; Zeitschrift ; Romanische Sprachen ; Literatur ; Zeitschrift ; Romanische Sprachen ; Zeitschrift ; DE-605
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Pánstw. Wyd Naukowe ; 1.1957 -
  Title: Kultura i społeczeństwo : kwartalnik
  Publisher: Warszawa : Pánstw. Wyd Naukowe
  Publication date: 1957-
  Published volumes: 1.1957 -
  ISSN: 0023-5172 , 2300-195X
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Relation(s): Beil.: Bibliografia zagadnień polityki kulturalnej
  Additional edition: Online-Ausg. Kultura i społeczeństwo
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Opole ; 1.1955 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  Title: Kwartalnik opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Publisher: Opole
  Publication date: 1955-
  Published volumes: 1.1955 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  ISSN: 0023-592X , 0023-592X
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Index 1/15.1955/69 in: 16.1970,4; 16/20.1970/74 in: 21.1975,2; 21/25.1975/79 in: 26.1980,2; 26/30.1980/84 in: 31.1985,2; 31/36.1985/90 in: 27[vielm.37].1991,3/4; 37/41.1991/95 in: 41.1995,3/4; 42/46.1996/2000 in: 47.2001,1; 47/51.2001/05 in: 52.2006,1
  Additional edition: Erscheint auch als Kwartalnik opolski Online-Ausgabe, 2013-
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  Title: Polityka społeczna : miesie̜cznik poświe̜cony pracy i sprawom socjalnym
  Persons / Institutions: Polen Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warschau) , Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Warschau)
  Publisher: Warszawa
  Publication date: 1974-
  Published volumes: Nr. 1.1974 - 119/120.1983; 11.1984=Nr. 121 -
  ISSN: 0137-4729
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: miesie̜cznik poświe̜cony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego
  Notes: Ersch. monatl.; Nr. 452 doppelt gez.
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław [u.a.] : Ossolineum ; 1.1975 -
  Title: Polonica : rocznik
  Publisher: Wrocław [u.a.] : Ossolineum
  Publication date: 1975-
  Published volumes: 1.1975 -
  ISSN: 0137-9712
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Additional edition: Elektronische Reproduktion Polonica
  Additional edition: Erscheint auch als Polonica Online-Ausgabe
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Towarzystwo Kultury Jȩzyka Dom Wydawniczy Elipsa | w Tarnowie | w Krakowie | Warszawa : Uniwersytet ; 1.1901 - 16.1931; 1932 - 1937/38; 1948,1(Nov./Dez.); 1949 -
  Title: Poradnik je̜zykowy : miesie̜cznik założony w R. 1901 przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Je̜zyka
  Publisher: Warszawa : Towarzystwo Kultury Jȩzyka Dom Wydawniczy Elipsa , w Tarnowie , w Krakowie , Warszawa : Uniwersytet
  Publication date: 1901-
  Published volumes: 1.1901 - 16.1931; 1932 - 1937/38; 1948,1(Nov./Dez.); 1949 -
  ISSN: 1230-6479 , 0551-5343
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: miesie̜cznik poświe̜cony poprawności je̜zyka
  Notes: Teils mit durchgehender Nr.-Zählung
  Relation(s): 13=1; 14=2; 15=3 von Je̜zyk polski Kraków, 1913-
  Additional edition: Online-Ausg. Poradnik je̜zykowy
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa [u.a.] ; 1.1949,Okt. - 9.1957 = Nr. 1-184; Nr. 185.1958 -
  Title: Nowe książki : miesięcznik
  Persons / Institutions: Biblioteka Narodowa (Warschau)
  Publisher: Warszawa [u.a.]
  Publication date: 1949-
  Published volumes: 1.1949,Okt. - 9.1957 = Nr. 1-184; Nr. 185.1958 -
  ISSN: 0137-8562
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Nr. 844 - 849 doppelt gez.
  Relation(s): Supplement Kurier nowych ksia̜żek
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Poznań | Warszawa : Państw. Zakłady Wyd. Szkolnych | Poznań : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne ; 1.1948 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  Title: Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli
  Publisher: Poznań , Warszawa : Państw. Zakłady Wyd. Szkolnych , Poznań : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne
  Publication date: 1948-
  Published volumes: 1.1948 - ; auch mit durchgehender Nr.-Zählung
  ISSN: 0551-3707
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Jg. 2009 u. 2010 teils mit falscher Vol.-Zählung; ab 2015 beginnt neue durchgehende Nr.-Zählung mit 4=526
  RVK-Classification:
  Subject headings: Polnisch ; Literatur ; Zeitschrift ; Zeitschrift ; Polnisch ; Literatur ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa ; 1.1974 - 8.1981; 9.1984 - 17.1993; 18=46.1994 - 24=52.2000(2001); 25=53.2005 -
  Title: Sztuka : miesie̜cznik
  Publisher: Warszawa
  Publication date: 1974-
  Published volumes: 1.1974 - 8.1981; 9.1984 - 17.1993; 18=46.1994 - 24=52.2000(2001); 25=53.2005 -
  ISSN: 0324-8232
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish , English
  Former title: Vorg.: Przegla̜d artystyczny
  Notes: Mit engl. Zsfassung
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich ; 1.1977 -
  Title: Studia gramatyczne
  Publisher: Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich
  Publication date: 1977-
  Published volumes: 1.1977 -
  ISSN: 0208-4074
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Relation(s): 1=25; 2=27; 3=33; 4=38; 5=44; 6=55; 7=61; 8=63; 9=70; 10=74; 11=93 von Instytut Języka Polskiego 〈Krakau〉 Prace Instytutu Je̜zyka Polskiego Kraków : Wydawn. Inst. Je̜zyka Polskiego, 1975-
  Relation(s): 5=13 von International Committee of Slavists / International Commission on the Grammatical Structure of Slavic Languages Materiały z posiedzenia Mie̜dzynarodowej Komisji Struktury Gramatycznej Je̜zyków Słowiańskich Wrocław [u.a.], 1982-
  Subject headings: Vergleichende Sprachwissenschaft ; Polnisch ; Historische Grammatik ; Aufsatzsammlung ; Zeitschrift ; Polnisch ; Vergleichende Sprachwissenschaft ; Aufsatzsammlung ; Polnisch ; Historische Grammatik ; Aufsatzsammlung
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego ; 1.1977 -
  Title: Z teorii i praktyki dydaktycznej je̜zyka polskiego
  Persons / Institutions: Uniwersytet Śląski
  Publisher: Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego
  Publication date: 1977-
  Published volumes: 1.1977 -
  ISSN: 0208-5011
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Relation(s): 1=117; 2=267; 3=361; 4=501; 5=624; 7=852; 6=776; 14=1499; 15=1786; 16=1988; 17=2202; 18=2351; 19=2531; 20=2753; 21=2952; 22=3107; 23=3243 von Uniwersytet Śląski Prace naukowe Uniwersytetu Śla̜skiego w Katowicach Katowice : Wydawn. Uniw. Śla̜skiego, 1969-
  Additional edition: Online-Ausg. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Wrocław : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich | Wrocław : Ossolineum | Wrocław : Urza̜d Miejski ; 1.1957(1958) - 19.1980; N.S. 1.1993(1994) -
  Title: Rocznik wrocławski
  Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich , Wrocław : Ossolineum , Wrocław : Urza̜d Miejski
  Publication date: 1958-
  Published volumes: 1.1957(1958) - 19.1980; N.S. 1.1993(1994) -
  ISSN: 0080-3618 , 1233-7269
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: Rozwój i problemy oświaty Dolnego Śla̜ska
  Subject headings: Zeitschrift ; Breslau ; Zeitschrift ; Breslau ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Poznan : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza | Posnaniae : PTPN ; 1.1973 -
  Title: Symbolae philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
  Publisher: Poznan : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza , Posnaniae : PTPN
  Publication date: 1973-
  Published volumes: 1.1973 -
  ISSN: 0302-7384
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Symbolae philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae Online-Ausgabe
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Gdańsk [u.a.] : Wydawn. Gdańskie | Gdańsk : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich | Wrocław : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich ; [1.]1975; 2.1978(1979) -
  Title: Gdańskie studia je̜zykoznawcze
  Persons / Institutions: Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  Publisher: Gdańsk [u.a.] : Wydawn. Gdańskie , Gdańsk : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich , Wrocław : Zakład Narodowy Im. Ossolińskich
  Publication date: 1975-
  Published volumes: [1.]1975; 2.1978(1979) -
  ISSN: 0860-3456
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa ; Nachgewiesen 1977 -
  Title: Opinia : pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce
  Persons / Institutions: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
  Publisher: Warszawa
  Publication date: 1977-
  Published volumes: Nachgewiesen 1977 -
  ISSN: 0140-4865
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Płock ; Nachgewiesen 1956 -
  Title: Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego
  Publisher: Płock
  Publication date: 1956-
  Published volumes: Nachgewiesen 1956 -
  ISSN: 0029-389X
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Index 1-189.1956-2001 in: Koński, Wiesław: Bibliografia zawartości kwartalnika "Notatki płockie" za lata 1956 - 2001 Nr. 1 - 189; Index 1-208.1956-2006 in: Koński, Wiesław: 50 roczników "Notatek Płockich". Bibliografia zawartości
  Additional edition: Online-Ausg. Notatki Płockie
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego | Warszawa : Skł. Gł. w Ksiȩgarni E. Wendego | Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe | Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego ; 1.1885 - 17.1935/38; 18.1963/65; 19.1969 -
  Title: Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu
  Persons / Institutions: Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego , Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  Publisher: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego , Warszawa : Skł. Gł. w Ksiȩgarni E. Wendego , Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego
  Publication date: 1885-
  Published volumes: 1.1885 - 17.1935/38; 18.1963/65; 19.1969 -
  ISSN: 0138-0567
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: seria językoznawcza
  Subsequent title: 2008 bis 2010 ungez. UR Seria Literaturoznawcza, dann daraus hervorgeg. Prace filologiczne / Literaturoznawstwo. Literaturoznawstwo
  Notes: 1938 - 1962 nicht ersch.; 1992 - 2006 jährl.; ab 2007 2x jährl.
  Relation(s): 61=1 von Prace filologiczne / Literaturoznawstwo. Literaturoznawstwo Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2011- 2084-6045
  Additional edition: Online-Ausg. Prace filologiczne
  RVK-Classification:
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift ; Linguistik ; Zeitschrift ; Linguistik ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Kraków : Druk. Prasowa ; 1.1946,Juni - ; auch mit. durchgehender Nr.-Zählung
  Title: Znak : miesie̜cznik
  Publisher: Kraków : Druk. Prasowa
  Publication date: 1946-
  Published volumes: 1.1946,Juni - ; auch mit. durchgehender Nr.-Zählung
  ISSN: 0044-488X
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: 1953 - 1957,Mai nicht ersch. , Index: Filipiak, Maria: Bibliografia miesie̜cznika "Znak" 1946-1996. Kraków, 1997
  Additional edition: Online-Ausg. Znak
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk | Katowice [u.a.] : Śla̜ski Instytut Naukowy ; 1.1907/08 - 4.1911/12; 5.1929 - 15.1939; 16.1945 - 19.1948; 20.1957 - 54.1991; 55.1992(1996); 56.1996; N.S. [57.]2000; 58.2001 - 62.2005[?]; Seria druga, rocznik 1, 1 (2015)-
  Title: Zaranie śla̜skie : ZŚ
  Publisher: Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk , Katowice [u.a.] : Śla̜ski Instytut Naukowy
  Publication date: 1907-
  Published volumes: 1.1907/08 - 4.1911/12; 5.1929 - 15.1939; 16.1945 - 19.1948; 20.1957 - 54.1991; 55.1992(1996); 56.1996; N.S. [57.]2000; 58.2001 - 62.2005[?]; Seria druga, rocznik 1, 1 (2015)-
  ISSN: 0044-183x
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: kwartalnik
  Notes: Bd. 57.2000 fälschlich als Bd. 62 bez. , Index 30/49.1967/86 in: 50.1987,1/2
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa | Warszawa : Inst. | Nowy Jork [u.a.] : Inst. ; 1.1929/30 - 20.1939,2 = Nr. 1-55; [N.S.] 1.1948 - 35.2005; 36=56.2006 -
  Title: Niepodległość : czasopismo poświe̜cone najnowszym dziejom Polski
  Persons / Institutions: Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (London; New York, NY)
  Publisher: Warszawa , Warszawa : Inst. , Nowy Jork [u.a.] : Inst.
  Publication date: 1929-
  Published volumes: 1.1929/30 - 20.1939,2 = Nr. 1-55; [N.S.] 1.1948 - 35.2005; 36=56.2006 -
  ISSN: 0272-0280
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Notes: Index 1/10.1948/76 in: 11.1978; 1/20.1948/87 in: 20.1987
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  Online Resource
  Online Resource
  Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego | Frankfurt, Main : CEEOL ; Nachgewiesen 2.1998 -
  Title: Electrum : studia z historii starożytnej
  Publisher: Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego , Frankfurt, Main : CEEOL
  Publication date: 1998-
  Published volumes: Nachgewiesen 2.1998 -
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Former title: Electrum - Studies in Ancient History
  Relation(s): In Central and Eastern European online library
  Additional edition: Druckausg. Electrum
  Subject headings: Monografische Reihe
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  Online Resource
  Online Resource
  Warszawa ; Nachgewiesen 1989 -
  Title: Gazeta wyborcza archiwum
  Publisher: Warszawa
  Publication date: 1989-
  Published volumes: Nachgewiesen 1989 -
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Druckausg. Gazeta wyborcza
  Subject headings: Zeitung
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  Online Resource
  Online Resource
  Poznań ; Nr. 0.2009; 1.2010 -
  Title: Kwartalnik jȩzykoznawczy
  Publisher: Poznań
  Publication date: 2009-
  Published volumes: Nr. 0.2009; 1.2010 -
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2081-5441
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  Online Resource
  Online Resource
  Warszawa ; 1.2000 -
  Title: Esensja : słowo i obraz ; magazyn kultury popularnej
  Publisher: Warszawa
  Publication date: 2000-
  Published volumes: 1.2000 -
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 1641-3547
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  Online Resource
  Online Resource
  Katowice ; Nachgewiesen Nr. 2.2003 -
  Title: ArtPAPIER
  Publisher: Katowice
  Publication date: 2003-
  Published volumes: Nachgewiesen Nr. 2.2003 -
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  Online Resource
  Online Resource
  Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego | Frankfurt, Main : CEEOL ; 1.2000 -
  Title: Romanica Cracoviensia : RC
  Publisher: Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego , Frankfurt, Main : CEEOL
  Publication date: 2000-
  Published volumes: 1.2000 -
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Relation(s): In Central and Eastern European online library
  Additional edition: Druckausg. Romanica Cracoviensia
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Literatur ; Romanische Sprachen ; Zeitschrift ; Online-Publikation ; Romanische Sprachen ; Literatur ; Online-Publikation
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  Title: Zbliżenia interkulturowe : = Interkulturelle Annäherungen : Polska, Niemcy, Europa
  Persons / Institutions: Wyższa Szkoła Studiów Mied̜zynarodowych (Lodz)
  Publisher: Łódź
  Publication date: 2007-
  Published volumes: 1.2007 -
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 1897-9718
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish , German
  Additional edition: Druckausg. Zbliżenia interkulturowe
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Przegla̜d | Warszawa : Gebethner ; 1.1991=Nr. 1 -
  Title: Przegla̜d Wschodni : kwartalnik
  Publisher: Warszawa : Przegla̜d , Warszawa : Gebethner
  Publication date: 1991-
  Published volumes: 1.1991=Nr. 1 -
  ISSN: 0867-5929
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Relation(s): Nr. 9.1994=1993 von Bibliografia Wschodnia 1994-
  Subject headings: Geschichte ; Zeitschrift ; Polen ; Osteuropa ; Zeitschrift ; Polen ; Geschichte ; Osteuropa ; Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Dom Wydawn. Bellona ; 1.1958 - 29.1986; 1987 - 1990,6; 35.1992,2 - 40.1997 = Nr. 400-457/458; Nr. 459.1998 -
  Title: Mówią wieki : magazyn historyczny ; miesięcznik
  Publisher: Warszawa : Dom Wydawn. Bellona
  Publication date: 1958-
  Published volumes: 1.1958 - 29.1986; 1987 - 1990,6; 35.1992,2 - 40.1997 = Nr. 400-457/458; Nr. 459.1998 -
  ISSN: 0580-0943 , 1230-4018
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Subsequent title: 1990,7 - 35.1992,1 Magazyn historyczny
  Notes: Bis 29.1986,2 auch mit durchgehender Nr.-Zählung: Nr. 1-335; Nr. 587.2008 doppelt gez.
  Relation(s): Beil.: Dzieje lotnictwa
  Relation(s): Beil.: Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej
  Relation(s): Supplement Mówią wieki
  Additional edition: Online-Ausg. Mówia̜ wieki
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  Online Resource
  Online Resource
  Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe ; 37 [?]-
  Title: Rozprawy Komisji Językowej
  Persons / Institutions: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Komisja Językowa
  Publisher: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
  Publication date: 2010-
  Published volumes: 37 [?]-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2451-294X , 0084-2990
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Wrocławskie Towarzystwo Naukowe / Komisja Je̜zykowa Rozprawy Komisji Językowej Druck-Ausgabe, 1959-2015
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  Online Resource
  Online Resource
  Poznán : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; No 48, 1 (2017) [?]-
  Title: Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
  Publisher: Poznán : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Publication date: 2017-
  Published volumes: No 48, 1 (2017) [?]-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 1429-2173
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  Online Resource
  Online Resource
  Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; No 27 (2014) [?]-
  Title: Poznańskie spotkania je̜zykoznawcze
  Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Publication date: 2014-
  Published volumes: No 27 (2014) [?]-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2450-0259
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Poznańskie spotkania je̜zykoznawcze Druck-Ausgabe
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  Online Resource
  Online Resource
  Poznań : Wydawn. Poznańskie Studia Polonistyczne [u.a.] ; Vol 15 (2009) [?]-
  Title: Poznańskie studia polonistyczne; Seria ję̨zykoznawcza = Linguistic series
  Publisher: Poznań : Wydawn. Poznańskie Studia Polonistyczne [u.a.]
  Publication date: 2009-
  Published volumes: Vol 15 (2009) [?]-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2450-4939 , 1233-8672
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Relation(s): In Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu AMUR
  Additional edition: Druckausg. Poznańskie studia polonistyczne / Seria ję̨zykoznawcza. Seria ję̨zykoznawcza
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Datenbank
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  Online Resource
  Online Resource
  Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ; Tom 1 (1989)-
  Title: Studia Lednickie
  Publisher: Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  Publication date: 1989-
  Published volumes: Tom 1 (1989)-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 0860-7893 , 0860-7893
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Studia Lednickie Druck-Ausgabe
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  Title: Wortfolge : Jahrbuch des Instituts für Germanische Philologie der Schlesischen Universität = Szyk słów : rocznik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Ślas̨kiego
  Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Publication date: 2017-
  Published volumes: 1 (2017)-
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish , German
  Relation(s): Enthalten in Central and Eastern European online library
  Additional edition: Erscheint auch als Wortfolge Druck-Ausgabe
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  Online Resource
  Online Resource
  Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; 1 (2013)-
  Title: Sztuka i kultura
  Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Publication date: 2013-
  Published volumes: 1 (2013)-
  Physical description: Online-Ressource
  ISSN: 2300-5335
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  Online Resource
  Online Resource
  Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Poznego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ; T.1 (1919)-
  Title: Przegląd archeologiczny
  Persons / Institutions: Instytut Archeologii i Etnologii (Warschau) , Polskie Towarzystwo Prehistoryczne , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Archeologiczna , Instytut Prehistoryczny (Posen)
  Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Poznego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
  Publication date: 1919-
  Published volumes: T.1 (1919)-
  Physical description: Online-Ressource
  Type of medium: Online Resource
  Language: Polish
  Additional edition: Erscheint auch als Przegląd archeologiczny Druck-Ausgabe
  Internet link: kostenfrei
  Internet link: kostenfrei
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Wydawn. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | Warszawa : Wydawn. Akademii Teologii Katolickiej ; 1.1958 -
  Title: Prawo kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny = Ius canonicum
  Persons / Institutions: Akademia Teologii Katolickiej Wydział Prawa Kanonicznego
  Publisher: Warszawa : Wydawn. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Warszawa , Warszawa : Wydawn. Akademii Teologii Katolickiej
  Publication date: 1958-
  Published volumes: 1.1958 -
  ISSN: 0551-911X
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Former title: Zeitweise darin aufgeg. Polonia sacra
  Notes: Ersch. vierteljährl. , Index 1/10.1958/67 in: 11.1968; 11/20.1968/77 in: 23.1980,1/2; 1/25.1958/82 in: 26.1983,3/4; 1/60 (1958/2017) in: Numer specjalny 61 (2018)
  RVK-Classification:
  Subject headings: Zeitschrift
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Krakow ; 1.2000 -
  Title: Romanica Cracoviensia
  Publisher: Krakow
  Publication date: 2000-
  Published volumes: 1.2000 -
  ISSN: 1732-8705
  Type of medium: Journal/Serial
  Language: Polish
  Additional edition: Online-Ausg. Romanica Cracoviensia
  Subject headings: Romanische Sprachen ; Literatur ; Zeitschrift ; Romanische Sprachen ; Literatur
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  Journal/Serial
  Journal/Serial
  Warszawa : Kino ; 1.1966 - 16.1981; 17.1983 = Nr. 190 -